ระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร

แก้ปัญหาไวรัสจากการเข้าเว็บไซต์ : ตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงานได้ โดยสามารถ MONITOR และควบคุมการใช้งาน WEBSITE ต่างๆ รวมถึงการ BLOCK WEBSITE บางเว็บ หรือ BLOCK แบบเลือกช่วงเวลาได้
แก้ปัญหาไวรัสและสแปมจากอีเมล : มีระบบสแกนอีเมลเพื่อป้องกัน มัลแวร์และสแปม สามารถบล็อกอีเมลที่เป็นสปายแวร์ และเลือกอีเมลอันตรายจากภายนอกได้
ควบคุมการใช้งาน FLASH DRIVE : มีระบบสแกนอีเมลเพื่อป้องกัน มัลแวร์และสแปม สามารถบล็อกอีเมลที่เป็นสปายแวร์ และเลือกอีเมลอันตรายจากภายนอกได้
ควบคุมการใช้งาน FLASH DRIVE : สามารถควบคุมการใช้งาน PORT USB เพื่อป้องกันไวรัส หรือ BLOCK PORT ไม่ให้ใช้งานเพื่อป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลสำคัญ
แก้ปัญหาโปรแกรมไม่พึงประสงค์ : แก้ไขปัญหาการติดตั้งโปรแกรมขยะ หรือโปรแกรมที่ไม่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีมัลแวร์และไวรัส ด้วยการควบคุมไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่ม และปัองกันการนำโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์เข้ามาติดตั้งในคอมพิวเตอร์

IT support in Thailand